Minőségpolitika

BLAGUSS AGORA HUNGARY KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Társaságunk célja, hogy a törvényes előírások betartása mellett, egyre korszerűbb, környezetkímélőbb és biztonságosabb járművekkel, eredményes gazdálkodással minden igényt kielégítő belföldi városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás szolgáltatást végezzen.
Célunk, a rendelkezésre álló járműpark maximális kihasználásával, jól képzett autóbusz vezetők és alkalmazottak elkötelezett együttműködésével egyre magasabb szintű szolgáltatás biztosításával, a megbízók igényének kielégítése.
Minőség- és környezeti politikánk középpontjában a megbízó igénye és a biztonság áll, ezért társaságunk minden dolgozója munkavégzése során köteles ezt figyelembe venni.
A járművek biztonságos, az emberre és környezetre egyre kisebb terhelést jelentő, magas színvonalú tevékenységek végzése, fejlesztések megvalósítása.

Ennek érdekében:

  • Évente folyamatosan felül kell vizsgálni a járműállományt és egyéb kiszolgáló berendezéseket, a szükséges cseréket magasabb EURO minősítésűekre kell cserélni.
  • A saját és nem társaságunk tulajdonában lévő járművek javítására készített technológiákat folyamatosan ki kell bővíteni az újabb jármű típusokkal, azok karbantartási feladataival.
  • Beszállítóink, szolgáltatóink és alvállalkozóink munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és évente legalább egy alkalommal minősíteni, ösztönözni a termékük, szolgáltatásaik színvonalának növelésére, minőségirányítási rendszerük tanúsíttatására.
  • A feladatot végző és járműveket felkészítő dolgozók oktatását folyamatosan, képzésüket pedig célirányosan kell biztosítani.
  • Az általunk végzett gépjármű javítási feladatok végrehajtásának színvonaláról minden esetben meg kell győződni személyes kikérdezés, úti jelentés elolvasása, tachográf korongok ellenőrzése, vagy a megbízó véleményének kikérésével, melyet évente értékelni kell. A szolgáltatások során használt mérőeszközöket megfelelő állapotban kell tartani.
  • Információt kell kérni a megbízóktól, jövőbeni terveikről, elképzeléseikről, céljaikról és ezek ütemezéséről, a megvalósításukban való részvételünk konkrét lehetőségeiről.
  • Az irányítók, és szakalkalmazottak munkájának hatékonysága és színvonalának növelése érdekében folyamatosan gondoskodni kell a javítást elősegítő eszközök és berendezések, hardverek és szoftverek fejlesztéséről, azok oktatásáról.
  • A hatékony működést elősegítő, folyamatosan fejlesztett, ellenőrzött, dokumentált, és független szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ ES ISO 14001:2015 szabvány szerinti integrált irányítási rendszer, társaságunk kedvező megítélését kell hogy eredményezze.

A minőségi- és környezeti célok a minden évben elkészített és a Tulajdonossal jóváhagyott Üzleti Terv mellékletét kell hogy képezze, így az abban foglaltak megismerése, és a végrehajtása a tulajdonosok egyetértésével történik.
Fenn kívánjuk tartani autóbuszaink kiemelkedően magas színvonalú tulajdonságait, melyekre a 3,5 éves átlagéletkor, kényelmi, szociális és látens igények kielégítése, világszínvonalú biztonsági berendezések, és internetes applikáció segítségével biztosítható helyzetmeghatározás a termeléskiesés csökkentésére tényezők a jellemzőek.

Sopron, 2021. 01.25.

Szlávik Gábor Ügyvezető igazgató
Blaguss Agora Hungary Kft.